DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A SPONZORŮM ZA PODPORU KOVÁŘSKÝCH SONÁT  2023.