DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A SPONZORŮM ZA PODPORU KOVÁŘSKÝCH SONÁT 2024.