10. ROČNÍK

KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2023

DOHNÁLKŮV PARK

HÁJ VE SLEZSKU

 5. 8. 2023    09.00h – 20.00h a 6. 8. 2023    09.00h – 14.00h