Zbyněk Pechál

Ing. Pavla Pechálová

 

e-mail: kovarimsk@seznam.cz

 

Kováři Moravskoslezského kraje, z.s.

Slezská 61

747 92 Háj ve Slezsku – Jilešovice

IČO: 01881841

KB 107-5357260297/0100

 

Facebook

UPOZORNĚNÍ!!!

VŠICHNI ÚČASTNÍCI A NÁVŠTĚVNÍCI NAŠICH AKCÍ BEROU NA VĚDOMÍ A VSTUPEM NA AKCI SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MOHOU BÝT NA AKCI POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE, OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ ZÁZNAMY, KTERÉ MOHOU BÝT DÁLE POUŽÍVÁNY PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY. TUDÍŽ VSTUPEM NA AKCI SOUHLASÍ S JEJICH ZVEŘEJNĚNÍM.