Upozornění

UPOZORNĚNÍ!

VŠICHNI ÚČASTNÍCI NAŠICH AKCÍ BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE MOHOU BÝT POŘIZOVÁNY FOTOGRAFIE, OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ ZÁZNAMY, KTERÉ MOHOU BÝT DÁLE POUŽÍVÁNY PRO PROPAGAČNÍ ÚČELY A TUDÍŽ MOHOU BÝT ZVEŘEJŇOVÁNY.